Dział elektryczno-elektroniczny

Ogromna wielofunkcyjność urządzeń i procesów pozwalają na produkcję elementów zdywersyfikowanych, tak aby odpowiedzieć na zapotrzebowania rynku opartego na dużych ilościach i wysokiej precyzji, jak ten sprzętów elektrycznych i elektronicznych. Produkujemy nity i systemy fasteningowe do elektrycznych rozdzielnic tablicowych cywilnych i przemysłowych i do urządzeń oprzewodowania elektrycznego.